Terugblik 2022
Sport Fryslân

In oersjoch fan al it bewegen dat wy yn Fryslân yn 2022 oanbean ha.

 

Open de terugblik

Voorwoord

Terugblik 2022 | Sport Fryslân

Wij willen dat iedereen in Fryslân iedere dag met plezier kan sporten en bewegen. Of je nu gezond bent of juist door te sporten werkt aan je gezondheid; Sport Fryslân brengt je Yn Beweging.

Wij geloven dat sport en bewegen plezier brengt. Dat het mensen gezonder, gelukkiger en vitaler maakt. Dat je lekkerder in je vel zit, jezelf ontwikkelt en grenzen verlegt als je in beweging bent. Dat is de winst die telt voor iedereen!

Door onze inzet van onze ca. 110 collega’s profiteerden in 2022 bijvoorbeeld 35.000 kinderen dagelijks van bewegingsonderwijs, deden er 1500 senioren een Fittest en ondersteunden we ruim 100 Friese clubs met scholingen en één op één trajecten. Dit doen we niet alleen, maar in samenwerking met Friese gemeenten, Provincie Fryslân, clubs en verenigingen en vele andere partners. Zo verbinden we samen de inwoners van Fryslân door de kracht van sport en bewegen.

Deze terugblik neemt je mee door de verhalen, de voorbeelden en de resultaten van 2022 en we beginnen het verslag met onze droom, TeamFRL.

In protte wille!

MT

Regiomanagers

 

Klik op onderstaande blauwe pijl om verder te lezen

Ús dream: TeamFRL

De gesichten út de buurt dy’t der binne foar de ynwenners

TeamFRL, het team dat Fryslân in beweging brengt!

TeamFRL is het team dat iedere dag keihard werkt aan het in beweging brengen van zoveel mogelijk inwoners van Fryslân, op een voor hen passende en fijne manier. Niet met sporten en bewegen als doel op zich, maar als middel richting meer vitaliteit en een gezonde leefstijl. Dat is de impact die wij als Sport Fryslân met TeamFRL willen maken.

Slim samenwerken, lokaal & provinciaal

Al onze medewerkers zijn TeamFRL. Samen zijn we in heel Fryslân onderweg met beweegprojecten en in een flink aantal gemeenten zijn TeamFRL buurtsportcoaches het lokale gezicht. Het is de kracht van groot, maar toch dichtbij.

Met TeamFRL kunnen wij slim samenwerken op inhoud. Interne expertteams rondom onze doelgroepen en thema’s komen samen om elkaar te inspireren. Via deze expertteams wordt kennis en inspiratie gedeeld en kunnen projecten eenvoudiger in andere gemeenten of provinciaal worden uitgerold. Bovendien maakt TeamFRL het mogelijk om collega’s op inhoud bovengemeentelijk in te zetten.

Ús dream

Onze droom is dat alle inwoners van Fryslân TeamFRL persoonlijk kennen als de mensen die hen in beweging brengen. Door partners worden wij herkend en erkend voor onze heldere visie op bewegen, aanstekelijke energie en een ‘eigen’ aanpak. Wij zijn lokaal in de Friese gemeenten zichtbaar en versterken dit met provinciale slagkracht. 

 

Neem een kijkje op team.frl

2022 in het kort

35.000

kinderen die dagelijks profiteren van bewegingsonderwijs door 45 vakleerkrachten

11

gemeentelijke teams van buurtsportcoaches die inwoners in beweging brengen

1.500

deelnemers bij 10 Fittesten voor senioren

375

trainers in dienst bij onze stichting Sportwerkgever Fryslân

3.500

kinderen en volwassenen die kunnen sporten dankzij het Jeugd- en Volwassenenfonds Sport & Cultuur

146

games en 2000 spelers door innovatieve gamification bij TeamFRL

8.500

kinderen op het ijs via Schoolschaatsen

1.000

kinderen die Fryske sporten ontdekten via onze clinics

40.300

weergaven van de verhalen in onze campagne: “Je kunt meer dan je denkt!”

100+

scholingen en 1-op-1 trajecten voor Friese sportclubs

Hét gezicht in de gemeente, provinciale uitrol, landelijke slagkracht

Hét gezicht in de gemeente

In 11 Friese gemeenten zijn wij met eigen teams van buurtsportcoaches verantwoordelijk voor het in beweging brengen van de inwoners. Hiermee zijn wij lokaal verankerd en hét gezicht in de gemeente. Door onze provinciale opdracht zijn wij in staat projecten provinciaal uit te rollen en breed samen te werken. Met de buurtsportcoaches uit de andere gemeenten maar ook met andere provinciale organisaties.

Klik op de gemeente voor meer informatie.

1

Weststellingwerf >
jaarverslag

2

Opsterland >
jaarverslag

3

Heerenveen >
website

5
6

Harlingen >
jaarverslag

7

Waadhoeke >
jaarverslag

8
9

Vlieland > 
website

10

Ameland 

11

Een selectie van onze provinciale partners

Provinciale slagkracht, landelijke uitrol

In Nederland werken we samen met alle provinciale sportorganisaties onder de naam SportKracht 12. Bovendien zijn we partner in landelijke netwerken zoals NIDS, de Rijke Schooldag en CAO Sport. Zo zijn we een krachtige schakel tussen de landelijke en lokale sportwereld. 

1

Sport Fryslân

Een selectie van onze landelijke partners

Doelgroepen & thema’s

Wij vinden dat iedereen moet kunnen ontdekken dat “bewege ’n soad wille jout”. Mensen waarbij sportief bewegen een bewust onderdeel van de leefstijl is, zijn vaak gezonder en gelukkiger. Het is belangrijk dat iedereen een gelijke kans krijgt en op een voor hen passende manier in beweging moet kunnen komen. Wij vertalen onze activiteiten die daaraan bijdragen in een aantal doelgroepen en thema’s.

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17

Jeugd & onderwijs

Kinderen die een goede start maken hebben daar hun leven lang profijt van. Sport en bewegen is van groot belang voor de ontwikkeling. Kinderen en jongeren krijgen meer zelfvertrouwen, ontwikkelen sociale vaardigheden en leren omgaan met succes en tegenslagen. Daarom werken wij samen met o.a. consultatiebureaus, kinderopvang- en BSO-locaties en scholen. Wij inspireren, delen (beweeg)kennis en verhogen het niveau van het bewegingsonderwijs door de inzet van vakleerkrachten.

 

Onze inzet

Pilotproject consultatiebureaus

In samenwerking met de GGD zijn in 2022 de mogelijkheden van beweegstimulering op 23 consultatiebureaus onderzocht. Het gaat hierbij om de inzet van materialen om makkelijker in gesprek te gaan over bewegen. De GGD kijkt naar aanleiding van deze pilot welke materialen er standaard aan consultatiebureaus aangeboden kunnen worden. 

Beweeghummeltjes

Met Beweeghummeltjes helpen wij kinderopvanglocaties om bewegen een vast onderdeel van de dag te maken. Dit aan de hand van een game én bijbehorend spelmateriaal.

Ervaring

“Als vakleerkracht verzorg ik dagelijks het bewegingsonderwijs op meerdere scholen in de gemeente. Plezier, samenwerken, beleven, nieuwe sport- en bewegingen ontdekken zijn belangrijke doelen tijdens mijn gymlessen. Met ons team hebben we de beschikking over innovatief sport-  en spelmateriaal waarmee we kinderen willen enthousiasmeren. Dit schooljaar kwam een leerling enthousiast vertellen dat hij een Diabolo op zijn verjaardag heeft gekregen omdat hij hiermee in aanraking was gekomen tijdens de gymles. Dat is toch prachtig om te horen!”

Leon de Vries | Buurtsportcoach TeamFRL

Gastlessen op school

Binnen het onderwijs organiseren we inspirerende gastlessen; bij Fryske Sport yn dyn Klasse kunnen kinderen kennismaken met typische Friese cultuursporten en bij bijvoorbeeld (s)Cool on Wheels laten we kinderen ervaren dat een handicap geen beperking hoeft te zijn om te bewegen. Bij deze lessen gaan (top)sporters met een voorbeeldfunctie bij scholen langs om kinderen te enthousiasmeren én hen zelf mee te laten doen.

Dynamische & gezonde schooldag

Via onze vakleerkrachten, de dienst bewegingsonderwijs, naschools aanbod en onder andere beweegtussendoortjes ondersteunen wij scholen met hun invulling van de dynamische & gezonde schooldag.

Pilotproject consultatiebureaus

In samenwerking met de GGD zijn in 2022 de mogelijkheden van beweegstimulering op 23 consultatiebureaus onderzocht. Het gaat hierbij om de inzet van materialen om makkelijker in gesprek te gaan over bewegen. De GGD kijkt naar aanleiding van deze pilot welke materialen er standaard aan consultatiebureaus aangeboden kunnen worden. 

Gastlessen op school

Binnen het onderwijs organiseren we inspirerende gastlessen; bij Fryske Sport yn dyn Klasse kunnen kinderen kennismaken met typische Friese cultuursporten en bij bijvoorbeeld (s)Cool on Wheels laten we kinderen ervaren dat een handicap geen beperking hoeft te zijn om te bewegen. Bij deze lessen gaan (top)sporters met een voorbeeldfunctie bij scholen langs om kinderen te enthousiasmeren én hen zelf mee te laten doen.

Beweeghummeltjes

Met Beweeghummeltjes helpen wij kinderopvanglocaties om bewegen een vast onderdeel van de dag te maken. Dit aan de hand van een game én bijbehorend spelmateriaal.

Dynamische & gezonde schooldag

Via onze vakleerkrachten, de dienst bewegingsonderwijs, naschools aanbod en onder andere beweegtussendoortjes ondersteunen wij scholen met hun invulling van de dynamische & gezonde schooldag.

Ervaring

“Als vakleerkracht verzorg ik dagelijks het bewegingsonderwijs op meerdere scholen in de gemeente. Plezier, samenwerken, beleven, nieuwe sport- en bewegingen ontdekken zijn belangrijke doelen tijdens mijn gymlessen. Met ons team hebben we de beschikking over innovatief sport-  en spelmateriaal waarmee we kinderen willen enthousiasmeren. Dit schooljaar kwam een leerling enthousiast vertellen dat hij een Diabolo op zijn verjaardag heeft gekregen omdat hij hiermee in aanraking was gekomen tijdens de gymles. Dat is toch prachtig om te horen!”

Leon de Vries | Buurtsportcoach TeamFRL

 

Bewegingsonderwijs op de basisschool

Uitgelegd door Sander Hoekstra | Buurtsportcoach TeamFRL Waadhoeke

Sportclubs

Onze clubondersteuners staan dagelijks in contact met de sportclubs in Fryslân. Wij stimuleren, adviseren en coachen clubs en hun bestuurders bij uiteenlopende vraagstukken en helpen hen toekomstbestendig te worden. Denk bijvoorbeeld aan het werven van vrijwilligers, het aanvragen van fondsen maar ook het opleiden van vrijwillig kader via clubkadercoaching. Rondom deze thema’s geven wij maatwerk advies en organiseren diverse workshops.

 

Onze inzet

Verduurzaming

Wij ondersteunen clubs bij de verduurzaming van hun accommodaties. Zo konden wij in 2022 in samenwerking met landelijke partijen 100 Friese clubs een gratis energiescan aanbieden. Hiermee kregen de clubs direct inzicht in besparingsmogelijkheden op korte termijn, oplossingen voor de (middel)lange termijn en werden ze geholpen met de bijbehorende financiering.

Sportwerkgever Fryslân

Vanuit Sportwerkgever Fryslân ondersteunen we clubs en organisaties in de sport op het gebied van werkgeverschap. Ca. 250 sportclubs hebben het werkgeverschap voor 375 trainers ondergebracht bij Sportwerkgever Fryslân. Wij adviseren, informeren, zorgen voor de uitvoering van personeelszaken en nemen het werkgeverschap over volgens actuele wet- en regelgeving.

Clubscan

Met meer dan 1600 clubs hebben we een geweldig clublandschap in Fryslân. Eentje om echt grutsk op te zijn. Dankzij de clubscan, die we in 2022 hebben geïntroduceerd, weten we steeds beter wat er speelt bij clubs en op welke thema’s wij extra focus kunnen aanbrengen. 

Samenwerking

Door middel van onze activiteiten binnen bijvoorbeeld de lokale sportakkoorden en de proeftuin “Leve de Vereniging” ondersteunen wij sportclubs bij het aangaan van samenwerkingen met andere initiatieven. Denk aan dorpshuizen, culturele organisaties maar bijvoorbeeld ook het onderwijs. Vaak zie je dat deze initiatieven met dezelfde uitdagingen te maken hebben en elkaar daarom juist goed kunnen versterken. Hierbij hebben wij vooral een verbindende rol.

Up-to-date

Middels een periodieke mailing houden we sportclubs up-to-date van relevant nieuws, actueel cursus- en opleidingsaanbod en praktische informatie en voorbeelden. Dankzij het persoonlijke contact dat we met vele clubs hebben, weten we wat er speelt en waar de behoeftes liggen. 

Ervaring

“Vanuit KV Westergo zijn we altijd bezig om ons te blijven ontwikkelen en daarom volgden we in 2022 het traject Clubkadercoaching bij Sport Fryslân. Clubondersteuners Jaïr en Sietske kwamen meerdere malen bij ons langs om samen leerdoelen op te stellen en hier met elkaar over te sparren. Tijdens trainingen konden we zelf de theorie in de praktijk brengen. Uiteindelijk kwamen we hierdoor op hele nieuwe inzichten. Zo had ik er bijvoorbeeld nooit zozeer bij stilgestaan dat ik vaak zelf dingen oplos, terwijl ik ook de spelers hun eigen creativiteit hiervoor kan inzetten. Al met al was het traject een leerzame en positieve ervaring; ‘je bent nooit te oud om iets te leren’.”

Paula Botermans | Trainster bij KV Westergo

Verduurzaming

Wij ondersteunen clubs bij de verduurzaming van hun accommodaties. Zo konden wij in 2022 in samenwerking met landelijke partijen 100 Friese clubs een gratis energiescan aanbieden. Hiermee kregen de clubs direct inzicht in besparingsmogelijkheden op korte termijn, oplossingen voor de (middel)lange termijn en werden ze geholpen met de bijbehorende financiering.

Samenwerking

Door middel van onze activiteiten binnen bijvoorbeeld de lokale sportakkoorden en de proeftuin “Leve de Vereniging” ondersteunen wij sportclubs bij het aangaan van samenwerkingen met andere initiatieven. Denk aan dorpshuizen, culturele organisaties maar bijvoorbeeld ook het onderwijs. Vaak zie je dat deze initiatieven met dezelfde uitdagingen te maken hebben en elkaar daarom juist goed kunnen versterken. Hierbij hebben wij vooral een verbindende rol.

Sportwerkgever Fryslân

Vanuit Sportwerkgever Fryslân ondersteunen we clubs en organisaties in de sport op het gebied van werkgeverschap. Ca. 250 sportclubs hebben het werkgeverschap voor 375 trainers ondergebracht bij Sportwerkgever Fryslân. Wij adviseren, informeren, zorgen voor de uitvoering van personeelszaken en nemen het werkgeverschap over volgens actuele wet- en regelgeving.

Up-to-date

Middels een periodieke mailing houden we sportclubs up-to-date van relevant nieuws, actueel cursus- en opleidingsaanbod en praktische informatie en voorbeelden. Dankzij het persoonlijke contact dat we met vele clubs hebben, weten we wat er speelt en waar de behoeftes liggen. 

Clubscan

Met meer dan 1600 clubs hebben we een geweldig clublandschap in Fryslân. Eentje om echt grutsk op te zijn. Dankzij de clubscan, die we in 2022 hebben geïntroduceerd, weten we steeds beter wat er speelt bij clubs en op welke thema’s wij extra focus kunnen aanbrengen. 

Ervaring

“Vanuit KV Westergo zijn we altijd bezig om ons te blijven ontwikkelen en daarom volgden we in 2022 het traject Clubkadercoaching bij Sport Fryslân. Clubondersteuners Jaïr en Sietske kwamen meerdere malen bij ons langs om samen leerdoelen op te stellen en hier met elkaar over te sparren. Tijdens trainingen konden we zelf de theorie in de praktijk brengen. Uiteindelijk kwamen we hierdoor op hele nieuwe inzichten. Zo had ik er bijvoorbeeld nooit zozeer bij stilgestaan dat ik vaak zelf dingen oplos, terwijl ik ook de spelers hun eigen creativiteit hiervoor kan inzetten. Al met al was het traject een leerzame en positieve ervaring; ‘je bent nooit te oud om iets te leren’.”

Paula Botermans | Trainster bij KV Westergo

Senioren

De samenleving vergrijst in rap tempo. De verwachting is dat in 2040 bijna 30% van de inwoners van Fryslân 65 jaar of ouder is. Het is dus van belang dat mensen zo lang mogelijk sporten en in beweging blijven. Door te bewegen voelen mensen zich fysiek en mentaal fitter, het leidt tot een goede conditie en verlaagt de kans op (chronische) ziektes. Bovendien zorgt het voor betrokkenheid: iets dat onmisbaar is in deze tijd. Bewegen is een krachtig medicijn tegen eenzaamheid.

 

Onze inzet

Programma’s

Met programma’s zoals Sociaal Vitaal, Doortrappen en GoldenSports, de Fittesten en onze stichting Fit in Fryslân helpt Sport Fryslân senioren om in beweging te komen en te blijven.

Fit in Fryslân

Met onze stichting Fit in Fryslân ontzorgen wij beweeggroepen. Zaken zoals deelnemersadministratie, lesgeld, spelmateriaal, het organiseren en scholen van docenten en ondersteuning bij werving wordt via de stichting georganiseerd. Op dit moment zijn er circa 40 beweeggroepen met 400 deelnemers.

Professionalisering

We investeren bewust tijd in de professionalisering van het beweegaanbod, het opleiden van seniorensportdocenten en we zijn samen met partners betrokken bij de ontwikkeling van programma’s rondom bijvoorbeeld valpreventie.

Ervaring

“By my yn it doarp Aldeboarn waard in Fittest organisearre. Ik koe op eigen tempo en nivo de ferskillende testen trochrinne en kin tefreden wêze mei hoe fit ik bin. Moai dat dit yn de buert is en dat minsken der sa maklik oan mei dwaan kinne. Ik soe it oaren ek sa oanriede.”

Tinus van der Meulen | Deelnemer Fittest

Programma’s

Met programma’s zoals Sociaal Vitaal, Doortrappen en GoldenSports, de Fittesten en onze stichting Fit in Fryslân helpt Sport Fryslân senioren om in beweging te komen en te blijven.

Professionalisering

We investeren bewust tijd in de professionalisering van het beweegaanbod, het opleiden van seniorensportdocenten en we zijn samen met partners betrokken bij de ontwikkeling van programma’s rondom bijvoorbeeld valpreventie.

Fit in Fryslân

Met onze stichting Fit in Fryslân ontzorgen wij beweeggroepen. Zaken zoals deelnemersadministratie, lesgeld, spelmateriaal, het organiseren en scholen van docenten en ondersteuning bij werving wordt via de stichting georganiseerd. Op dit moment zijn er circa 40 beweeggroepen met 400 deelnemers.

Ervaring

“By my yn it doarp Aldeboarn waard in Fittest organisearre. Ik koe op eigen tempo en nivo de ferskillende testen trochrinne en kin tefreden wêze mei hoe fit ik bin. Moai dat dit yn de buert is en dat minsken der sa maklik oan mei dwaan kinne. Ik soe it oaren ek sa oanriede.”

Tinus van der Meulen | Deelnemer Fittest

 

Lokale initiatieven

Een voorbeeld van een wandelgroep bij TeamFRL Súdwest-Fryslân.

Aangepast sporten

Een lichamelijke of verstandelijke handicap mag geen beperking zijn om te sporten. Met onze lokale buurtsportcoaches en uitgebreide kennis over aangepast sporten dragen we bij aan een provincie waarin iedereen kan sporten.

 

Onze inzet

Campagne

In 2022 hebben we de campagne “je kunt meer dan je denkt” gelanceerd. Met deze campagne vragen wij meer aandacht voor sportaanbod voor mensen met een beperking. Het is een oproep aan gemeenten en clubs om dit aanbod te stimuleren en creëren. Maar het is ook een oproep aan alle inwoners van Fryslân om te laten zien dat je ook met een beperking op een fantastische manier sportief bezig kunt zijn.

Uniek Sporten

Via Unieksporten.nl en de bijhorende uitleen bieden wij mensen met een beperking inzicht in sportaanbod in de buurt en kunnen ze materialen zoals rolstoelen lenen om nieuwe sporten uit te proberen.

Ambassadeurs aangepast sporten

Rondom aangepast sporten hebben wij een ambassadeursgroep in het leven geroepen. Deze groep bestaat uit Friese wethouders. Via inspirerende praktijkbezoeken en deelname aan evenementen informeren zij zich regelmatig over de ontwikkelingen en zetten zij zich in voor meer aandacht voor aangepast sporten.

Ervaring

“Ik ben een topsporter geweest voor meer dan 15 jaar. Ik heb over de hele wereld getafeltennist. Eigenlijk is het gek, want ik zit in een rolstoel. Ik heb een beperking, maar dat gevoel heb ik zelf niet. Mijn focus gaat niet naar de beperking, maar naar wat ik leuk vind. Dat geeft mij energie om verder te gaan. Met de sport ben ik sterker geworden en positiever om het leven door te gaan. Ik gun iedereen sport en plezier en je kunt meer dan je denkt.”

Magan | Campagne ‘Je kunt meer dan je denkt’ | zie hier het hele verhaal

Campagne

In 2022 hebben we de campagne “je kunt meer dan je denkt” gelanceerd. Met deze campagne vragen wij meer aandacht voor sportaanbod voor mensen met een beperking. Het is een oproep aan gemeenten en clubs om dit aanbod te stimuleren en creëren. Maar het is ook een oproep aan alle inwoners van Fryslân om te laten zien dat je ook met een beperking op een fantastische manier sportief bezig kunt zijn.

Ambassadeurs aangepast sporten

Rondom aangepast sporten hebben wij een ambassadeursgroep in het leven geroepen. Deze groep bestaat uit Friese wethouders. Via inspirerende praktijkbezoeken en deelname aan evenementen informeren zij zich regelmatig over de ontwikkelingen en zetten zij zich in voor meer aandacht voor aangepast sporten.

Uniek Sporten

Via Unieksporten.nl en de bijhorende uitleen bieden wij mensen met een beperking inzicht in sportaanbod in de buurt en kunnen ze materialen zoals rolstoelen lenen om nieuwe sporten uit te proberen.

Ervaring

“Ik ben een topsporter geweest voor meer dan 15 jaar. Ik heb over de hele wereld getafeltennist. Eigenlijk is het gek, want ik zit in een rolstoel. Ik heb een beperking, maar dat gevoel heb ik zelf niet. Mijn focus gaat niet naar de beperking, maar naar wat ik leuk vind. Dat geeft mij energie om verder te gaan. Met de sport ben ik sterker geworden en positiever om het leven door te gaan. Ik gun iedereen sport en plezier en je kunt meer dan je denkt.”

Magan | Campagne ‘Je kunt meer dan je denkt’ | zie hier het hele verhaal

 

Je kunt meer dan je denkt!

Dit zijn de verhalen die we mochten delen vanuit de campagne.

Sociale basis

Met sport en bewegen leveren we een bijdrage aan bredere thema’s zoals participatie, tegengaan van eenzaamheid, sociale inclusie, (re-)integratie, welzijn en welbevinden en leefbaarheid van een wijk of buurt.

 

Onze inzet

Allianties

Binnen het sociaal domein wordt sport en bewegen ingezet als middel om mensen mee te laten doen aan de samenleving in die situaties waar bewoners een duwtje in de rug nodig hebben. Wij werken hierbij veel samen met zorg- en welzijnsorganisaties. Maar ook ROS Friesland, de GGD en ziekenhuizen zijn belangrijke partners binnen dit domein.

Sport Inclusie Fonds

Eind 2022 hebben wij het Sport Inclusie Fonds gelanceerd. Met dit fonds kunnen sportaanbieders in Fryslân, via ons, een financiële ondersteuning van de provincie Fryslân ontvangen waarmee zij o.a. sportaanbod voor nieuwe doelgroepen kunnen ontwikkelen.

Speciale doelgroepen

Met projecten zoals Wereldmeiden en Wereldgozers en bijvoorbeeld fietslessen voor nieuwkomers zorgen wij dat jongeren die net in Nederland wonen door middel van bewegen gemakkelijker in contact komen en sneller onderdeel van de Mienskip worden.

Ervaring

“My Inoar Aktyf is een beweegprogramma dat inwoners de kans geeft om opnieuw te beginnen met sporten. Dan kun je denken aan inwoners die een sportieve of financiële drempel ervaren om te starten met bewegen. Het project  onstond in gemeente Waadhoeke door een samenwerking met de gemeente en de dienst sociale zaken en is sinds 2022 ook in Súdwest-Fryslân aan de gang. Door kennis te maken met verschillende sporten gedurende het jaar kunnen deelnemers ontdekken welke sport bij hen past.”

Lammert Harkema | Buursportcoach TeamFRL

Allianties

Binnen het sociaal domein wordt sport en bewegen ingezet als middel om mensen mee te laten doen aan de samenleving in die situaties waar bewoners een duwtje in de rug nodig hebben. Wij werken hierbij veel samen met zorg- en welzijnsorganisaties. Maar ook ROS Friesland, de GGD en ziekenhuizen zijn belangrijke partners binnen dit domein.

Speciale doelgroepen

Met projecten zoals Wereldmeiden en Wereldgozers en bijvoorbeeld fietslessen voor nieuwkomers zorgen wij dat jongeren die net in Nederland wonen door middel van bewegen gemakkelijker in contact komen en sneller onderdeel van de Mienskip worden.

Sport Inclusie Fonds

Eind 2022 hebben wij het Sport Inclusie Fonds gelanceerd. Met dit fonds kunnen sportaanbieders in Fryslân, via ons, een financiële ondersteuning van de provincie Fryslân ontvangen waarmee zij o.a. sportaanbod voor nieuwe doelgroepen kunnen ontwikkelen.

Ervaring

“My Inoar Aktyf is een beweegprogramma dat inwoners de kans geeft om opnieuw te beginnen met sporten. Dan kun je denken aan inwoners die een sportieve of financiële drempel ervaren om te starten met bewegen. Het project  onstond in gemeente Waadhoeke door een samenwerking met de gemeente en de dienst sociale zaken en is sinds 2022 ook in Súdwest-Fryslân aan de gang. Door kennis te maken met verschillende sporten gedurende het jaar kunnen deelnemers ontdekken welke sport bij hen past.”

Lammert Harkema | Buursportcoach TeamFRL

 

Het hele verhaal over Mei Inoar Aktyf

 

Financiële drempels

Als coördinator in Fryslân van het landelijke Jeugd- en Volwassenfonds Sport & Cultuur bieden wij mensen die leven rond de armoedegrens de kans om te sporten en cultuur te beleven. Lesgeld en eventuele sportmaterialen wordt voor hen betaald via bijdragen van aangesloten gemeenten. We creëren bekendheid bij inwoners, verenigingen en gemeenten en verwerken alle aanvragen.

 

Onze inzet

Intermediairs

Al onze buurtsportcoaches zijn intermediair van de fondsen. Andere intermediairs zijn bijvoorbeeld afkomstig uit het maatschappelijk werk, wijkteams of vanuit de schuldhulpverlening. Via deze korte lijnen is er direct contact met de inwoners en kunnen wij drempels verlagen. De mensen die het betreft hoeven niet langs nieuwe instanties maar via voor hen vertrouwde contactpersonen bijdrages aanvragen.

Nieuwe gemeenten + 460 volwassenen 

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is in januari 2021 in Fryslân gelanceerd en telt inmiddels 7 aangesloten Friese gemeenten. Deze gemeenten waren in 2022 goed voor 460 goedgekeurde aanvragen.

3.036 kinderen 

In 2022 waren 16 Friese gemeenten aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur en konden 3.036 kinderen via deze manier meedoen aan sport of cultuur.

Factsheets

Alle cijfers van 2022 in Fryslân zijn opgenomen in factsheets. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur >

Volwassenenfonds Sport & Cultuur >

Intermediairs

Al onze buurtsportcoaches zijn intermediair van de fondsen. Andere intermediairs zijn bijvoorbeeld afkomstig uit het maatschappelijk werk, wijkteams of vanuit de schuldhulpverlening. Via deze korte lijnen is er direct contact met de inwoners en kunnen wij drempels verlagen. De mensen die het betreft hoeven niet langs nieuwe instanties maar via voor hen vertrouwde contactpersonen bijdrages aanvragen.

3.036 kinderen 

In 2022 waren 16 Friese gemeenten aangesloten bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur en konden 3.036 kinderen via deze manier meedoen aan sport of cultuur.

Nieuwe gemeenten + 460 volwassenen 

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is in januari 2021 in Fryslân gelanceerd en telt inmiddels 7 aangesloten Friese gemeenten. Deze gemeenten waren in 2022 goed voor 460 goedgekeurde aanvragen.

Factsheets

Alle cijfers van 2022 in Fryslân zijn opgenomen in factsheets. 

Jeugdfonds Sport & Cultuur >

Volwassenenfonds Sport & Cultuur >

Bewegen in openbare ruimte

Een beweegvriendelijke omgeving is een leefomgeving die mensen uitdaagt om te bewegen, te sporten, te recreëren en te ontmoeten. Onze leefomgeving is in potentie de grootste sportaccommodatie die we hebben. Denk aan speeltuinen, wandelpaden, sportparken, skeelerbanen, discgolfbanen en mountainbikeroutes.

 

Onze inzet

Betrokkenheid en draagkracht

Hoe zorg je ervoor dat gemeenten, inwoners, het onderwijs en natuurorganisaties op voorhand mee kunnen denken als er nieuwe beweegmogelijkheden in de openbare ruimte worden gecreëerd? En hoe maak je ze scherp op de kansen die BIOR biedt? Daarin zorgen wij voor betrokkenheid en draagkracht.  

KennisLab BIOR Noord

Samen met Huis voor de Sport Groningen, Sport Drenthe en de Hanze Hogeschool bundelen wij onze expertise in KennisLab BIOR Noord. De uitwisseling van kennis en ervaring over BIOR staat hierbij voorop. Dit realiseren we o.a. door het faciliteren van cursussen en het organiseren van netwerkbijeenkomsten.

BIOR-projecten

In 2022 hebben wij in Fryslân meerdere gemeenten mogen begeleiden bij het tot stand brengen van BIOR-projecten. Ook hebben wij kunnen bijdragen aan de aanleg van meerdere groene schoolpleinen waarbij natuureducatie, sport en bewegend leren centraal staan.

Ervaring

Sinds 2017 ben ik vanuit Sport Fryslân betrokken bij KennisLab BIOR Noord. Ieder jaar ontdekken we meer over de mogelijkheden van BIOR en ik vind het belangrijk dat we vanuit het KennisLab in staat zijn om dit met professionals en samenwerkingspartners te delen. In 2022 hielp ik mee bij de organisatie van twee Netwerkbijeenkomsten voor Noord-Nederland. Het is inspirerend om te zien welke kennis en ideeën daar gedeeld worden. Die ideeën gaan we allemaal nodig hebben, want we willen van heel Friesland een omgeving maken die uitnodigt tot bewegen, spelen en ontmoeten!

Anita Bakker | Projectleider Sport Fryslân

Betrokkenheid en draagkracht

Hoe zorg je ervoor dat gemeenten, inwoners, het onderwijs en natuurorganisaties op voorhand mee kunnen denken als er nieuwe beweegmogelijkheden in de openbare ruimte worden gecreëerd? En hoe maak je ze scherp op de kansen die BIOR biedt? Daarin zorgen wij voor betrokkenheid en draagkracht.  

BIOR-projecten

In 2022 hebben wij in Fryslân meerdere gemeenten mogen begeleiden bij het tot stand brengen van BIOR-projecten. Ook hebben wij kunnen bijdragen aan de aanleg van meerdere groene schoolpleinen waarbij natuureducatie, sport en bewegend leren centraal staan.

KennisLab BIOR Noord

Samen met Huis voor de Sport Groningen, Sport Drenthe en de Hanze Hogeschool bundelen wij onze expertise in KennisLab BIOR Noord. De uitwisseling van kennis en ervaring over BIOR staat hierbij voorop. Dit realiseren we o.a. door het faciliteren van cursussen en het organiseren van netwerkbijeenkomsten.

Ervaring

Sinds 2017 ben ik vanuit Sport Fryslân betrokken bij KennisLab BIOR Noord. Ieder jaar ontdekken we meer over de mogelijkheden van BIOR en ik vind het belangrijk dat we vanuit het KennisLab in staat zijn om dit met professionals en samenwerkingspartners te delen. In 2022 hielp ik mee bij de organisatie van twee Netwerkbijeenkomsten voor Noord-Nederland. Het is inspirerend om te zien welke kennis en ideeën daar gedeeld worden. Die ideeën gaan we allemaal nodig hebben, want we willen van heel Friesland een omgeving maken die uitnodigt tot bewegen, spelen en ontmoeten!

Anita Bakker | Projectleider Sport Fryslân

 

Samen voor een inspireren speel-  en beweeglandschap

 

Innovatie

We blijven verbeteren en vernieuwen. We onderzoeken bijvoorbeeld hoe bewegingsonderwijs op íeder kind kan worden afgestemd. We zetten apps en gamification in om kinderen die veel met hun mobiel bezig zijn tóch in beweging te krijgen. En bovenal: we zetten sinds 2022 het provinciebrede platform YnBeweging in om beweging te stimuleren in heel Fryslân.

 

Onze inzet

Beweegplatform voor Fryslân

In 2022 hebben wij YnBeweging gelanceerd. YnBeweging is een app en een platform waarop je kunt zien waar in de buurt je welke sport- en beweegactiviteiten kunt doen in heel Fryslân. Alle aanbieders kunnen hun activiteiten erin zetten en zo kun je het aanbod in je eigen omgeving makkelijk vinden. De app en het platform blijven in ontwikkeling en er komen nog meer functies bij, zoals het vinden van sportmaatjes en het bijhouden van je eigen voortgang. In 2022 zijn de eerste gemeenten gestart, in 2023 wordt het platform verder uitgerold.

Oproep Friso Douwstra

De YnBeweging app is mede mogelijk dankzij provincie Fryslân. Op dit moment is het platform gelanceerd in Opsterland, Súdwest-Fryslân en Leeuwarden. Hoe meer gemeenten aanhaken op het platform, hoe meer mensen we bereiken om Yn Beweging te komen. Om deze reden doet gedeputeerde Friso Douwstra een speciale oproep aan alle Friese gemeenten. 

Ervaring

“Als productowner ben ik vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van YnBeweging. Ik zie grote kansen voor dit nieuwe platform dat over heel Fryslân uitgerold gaat worden. Aangezien het aanbod over gemeentegrenzen heengaat, maar een gebruiker juist lokaal kan zoeken, bereik je een échte win-winsituatie. Dankzij de samenwerking in een vooruitstrevend team hebben we in 2022 mooie stappen gezet en staan er alweer flink wat ontwikkelingen in de startblokken voor 2023.”

Wiebren Dijkstra | Productowner YnBeweging

SEPPO

In 2022 zijn wij verder aan de slag gegaan met de inzet van SEPPO. Via deze gamification app kunnen wij bijvoorbeeld lessen veranderen in mobile games en voor vakantieactiviteiten speurtochten uitzetten met beweegopdrachten op GPS locaties. Daarnaast hebben wij op een groot aantal scholen in Fryslân met behulp van SEPPO in de Sinterklaastijd een interactieve Pietengym georganiseerd.

Internationale projecten

Door deelname het internationale project SPACHE hebben wij met 4 andere landen ervaring en inspiratie kunnen uitwisselen. In deze landen zijn innovatieve projecten ontwikkeld waarbinnen cultureel erfgoed wordt ingezet om meer mensen aan het bewegen te krijgen.

Good2Move

Met de Good2Move app hebben al onze vakleerkrachten de beschikking over nieuwe werkvormen, digitale ondersteuning en betere organisatie van hun gymlessen. Inspiratie kunnen de deelnemers halen uit meer dan 450 uitgewerkte methodieken en sport- en spelvormen.

Beweegplatform voor Fryslân

In 2022 hebben wij YnBeweging gelanceerd. YnBeweging is een app en een platform waarop je kunt zien waar in de buurt je welke sport- en beweegactiviteiten kunt doen in heel Fryslân. Alle aanbieders kunnen hun activiteiten erin zetten en zo kun je het aanbod in je eigen omgeving makkelijk vinden. De app en het platform blijven in ontwikkeling en er komen nog meer functies bij, zoals het vinden van sportmaatjes en het bijhouden van je eigen voortgang. In 2022 zijn de eerste gemeenten gestart, in 2023 wordt het platform verder uitgerold.

SEPPO

In 2022 zijn wij verder aan de slag gegaan met de inzet van SEPPO. Via deze gamification app kunnen wij bijvoorbeeld lessen veranderen in mobile games en voor vakantieactiviteiten speurtochten uitzetten met beweegopdrachten op GPS locaties. Daarnaast hebben wij op een groot aantal scholen in Fryslân met behulp van SEPPO in de Sinterklaastijd een interactieve Pietengym georganiseerd.

Oproep Friso Douwstra

De YnBeweging app is mede mogelijk dankzij provincie Fryslân. Op dit moment is het platform gelanceerd in Opsterland, Súdwest-Fryslân en Leeuwarden. Hoe meer gemeenten aanhaken op het platform, hoe meer mensen we bereiken om Yn Beweging te komen. Om deze reden doet gedeputeerde Friso Douwstra een speciale oproep aan alle Friese gemeenten. 

Internationale projecten

Door deelname het internationale project SPACHE hebben wij met 4 andere landen ervaring en inspiratie kunnen uitwisselen. In deze landen zijn innovatieve projecten ontwikkeld waarbinnen cultureel erfgoed wordt ingezet om meer mensen aan het bewegen te krijgen.

Ervaring

“Als productowner ben ik vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van YnBeweging. Ik zie grote kansen voor dit nieuwe platform dat over heel Fryslân uitgerold gaat worden. Aangezien het aanbod over gemeentegrenzen heengaat, maar een gebruiker juist lokaal kan zoeken, bereik je een échte win-winsituatie. Dankzij de samenwerking in een vooruitstrevend team hebben we in 2022 mooie stappen gezet en staan er alweer flink wat ontwikkelingen in de startblokken voor 2023.”

Wiebren Dijkstra | Productowner YnBeweging

Good2Move

Met de Good2Move app hebben al onze vakleerkrachten de beschikking over nieuwe werkvormen, digitale ondersteuning en betere organisatie van hun gymlessen. Inspiratie kunnen de deelnemers halen uit meer dan 450 uitgewerkte methodieken en sport- en spelvormen.

 

Kom YnBeweging!

Bekijk het aanbod

Lancering Opsterland, Súdwest-Fryslân & Leeuwarden:

Grutsk!

Bedankt voor het lezen van deze terugblik! We hebben je hiermee een indruk proberen te geven hoe Sport Fryslân in 2022 mensen van jong tot oud in beweging mocht brengen. Dit alles konden we doen dankzij de vele samenwerkingen en een ontzettend hardwerkend én enthousiast team van ca. 110 mensen.

We kunnen dan ook niet anders zeggen dan dat we grutsk zijn op alle mensen die zich iedere dag inzetten voor een vitale mienskip. Samen bewegen we meer!

Heb jij ideeën hoe je samen met ons inwoners van Fryslân het plezier van bewegen kunt laten ervaren? Weet ons dan te vinden via onderstaande kanalen.

 

0513 - 630 660

info@sportfryslan.nl

www.sportfryslan.nl